کد لوگوهای سه گوشه
کد لوگوهای سه گوشه
کد لوگوهای سه گوشه
برچسب ترور ناجوانمردانه - روح - مدیریت امور فرهنگی
چهارشنبه 2 دی 1394
توسط: taran

شهید اداره آموزش و پرورش منطقه11 تهران

 ترور ناجوانمردانه مهندس هوشیار ملکی طولابی کارشناس مسؤول متوسطه و فنی حرفه ای منطقه 11


وداع نا بهنگام مهندس هوشیار ملکی طولابی کارشناس مسؤول متوسطه و فنی حرفه ای

خاطره همکار ارجمند زنده یاد مهندس هوشیار ملکی  که در شهرستان خرم آباد به قتل رسیدفراموش شدنی نیست

هنوز منتظریم